top of page

Uwaga dotycząca utylizacji starych baterii  
 
Poniższa informacja jest skierowana do osób, które używają baterii lub produktów z wbudowanymi bateriami i nie odsprzedają ich już w dostarczonej im formie (użytkownicy końcowi). 
 
 
Bezpłatny zwrot starych baterii  
 
Ponieważ nasze przesyłki mogą zawierać baterie i akumulatory, jesteśmy zobowiązani na mocy ustawy o bateriach (BattG) do poinformowania Cię o następujących informacjach:  
Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi, jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Stare baterie mogą zawierać szkodliwe substancje, które mogą szkodzić środowisku lub zdrowiu, jeśli nie są odpowiednio przechowywane lub utylizowane. Baterie zawierają również ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel, i można je poddać recyklingowi. 
Po zużyciu możesz odesłać do nas baterie na własny koszt, zwrócić je nam osobiście bezpłatnie lub zwrócić w najbliższym otoczeniu (np. w sklepach, w miejskich punktach zbiórki).  
Dla użytkowników końcowych sprzedaż w punktach sprzedaży jest ograniczona do zwykłych ilości i do tych starych baterii, które dystrybutor ma lub miał w swoim asortymencie jako nowe baterie. 

 
 
Znak z przekreślonym koszem na kółkach oznacza, że baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Pod tym znakiem znajdziesz również następujące symbole o następującym znaczeniu: 
Pb: bateria zawiera ołów 
Cd: bateria zawiera kadm 
Hg: bateria zawiera rtęć 
Ni: bateria zawiera nikiel 
Zn: bateria zawiera cynk 
Mn: bateria zawiera mangan 
Jon: bateria zawiera jon 
Po: bateria zawiera polimer 
MH: Bateria zawiera wodorek metalu 
Na: bateria zawiera sód 

 

Zgodnie z ustawą o bateriach z dnia 1 grudnia 2009 r. w aktualnie obowiązującej wersji z wejściem w życie ostatniej zmiany z dnia 1 lipca 2017 r., F-Performance jest zarejestrowana w rejestrze rejestracyjnym BattG Federalnej Agencji Ochrony Środowiska._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
F-Performance należy do „Podstawy wspólnego systemu zwrotu baterii”. 

bottom of page